10:26 EDT Thứ tư, 19/06/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 252

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3038

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 406585

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ XD TRƯỜNG HỌC TTHSTC và Ban KTNB Năm học 2016-2017

Thứ tư - 28/09/2016 04:02
PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HƯƠNG ĐIỀN Đôc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số /QĐ-HT
Hương Điền, ngày 23 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập BCĐ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2015 - 2016


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG ĐIỀN

Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013; Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”trong các trường phổ thông;
Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015;
Căn cứ kế hoạch số 453 ngày 21/10/2015 Kế hoạch triển khai “XD trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2015-2016 của PGD& ĐT Vũ Quang;
Căn cứ vào năng lực và nhiệm vụ công tác của CBGV đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2015-2016. Gồm các ông(bà) có tên sau:
1. Bà: Nguyễn Thị Xuân Song - HT - Trưởng ban
2. Ông: Lê Hồng Thái - PHT - Phó ban trực
3. Ông: Trần Đức Phong - CTCĐ- TTCM - Ban viên
4. Ông: Đường Công Tuyển - TTCM 4+5 - Thư ký
5. Ông: Nguyễn Văn Quân - TPT Đội - Ban viên
6. Bà: Nguyễn Thị Huyên - CBHC - Ban viên
Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch đăng ký các tiêu chí thi đua trong phong trào trên hàng năm theo quy định. Hoàn thành các báo cáo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các bộ phận, Tài vụ, chuyên môn, có liên quan và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;
- PGD (báo cáo)
- Lưu VT, Trực BCĐ;

Nguyễn Thị Xuân Song


UBND HUYỆN VŨ QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HƯƠNG ĐIỀN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 03 /QĐ-THHĐ

Hương Điền, ngày 18 tháng 9 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường
năm học 2016- 2017

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/ ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;
Căn cứ công văn số …./SGD&ĐT-TTr ngày …/…./201… về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017 ;
Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra số …. ngày …/…/2016 của PGD&ĐT Vũ Quang năm học 2015-2016;
Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của trường tiểu học Hương Điền.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường Tiểu học Hương Điền năm học 2016-2017 gồm các ông (bà) (có danh sách đính kèm).
Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.
Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường Tiểu học Hương Điền.
Điều 3: Các tổ chuyên môn, tổ hành chính, kế toán và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-Ban kiểm tra PGD (b/c);
- Như điều 1 (t/h);
- Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Xuân Song
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
NĂM HỌC 2016-2017

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-THHĐ ngày 18 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Điền)


TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
được phân công Ghi chú
1 Nguyễn Thị Xuân Song Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lê Hồng Thái P. Hiệu trưởng Phó ban
3 Đường Công Tuyển TTCM-TKHĐ Thư kí
4 Phạm Đình Huân Trưởng ban TTND Thành viên ban KT
5 Trần Đức Phong CTCĐ- TTCM Thành viên ban KT
6 Nguyễn Cao Cường Tổng phụ trách Thành viên ban KT

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xuân Song

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn