09:38 EDT Thứ tư, 19/06/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 200

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2986

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 406533

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Những bài văn hay

Mẫu kế hoach cá nhân về Chương trình hành động NQTW4 khóa XII

Thứ năm - 16/03/2017 04:08
Chương trình hành động cá nhân thực hiện NQXII của Đảng, NQTW4(khóa 12)...
ĐẢNG BỘ XÃ HƯƠNG ĐIỀN
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hương Điền, ngày tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN SONG
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hương Điền – Vũ Quang – Hà Tĩnh
Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ trường Tiểu học
Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng
Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tôi xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, cụ thể như sau:
I. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
1. Nhiệm vụ:
- Trong quý I/2017, Đảng ủy đã triển khai quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch một cách chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả để thực hiện Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên.
- Sau khi nghiên cứu, học tập Nghị quyết, chi bộ tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên thực hiện ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
- Thực hiện việc tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo đúng tinh thần của Nghị quyết. Trong đó, người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; chú trọng liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ những nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, tập thể, từng cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy trực tiếp.
- Chi bộ chủ động nắm bắt, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh trong nội bộ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có trách nhiệm.
2. Giải pháp:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh của Nhà trường nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết.
- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của chi bộ và của từng đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức và thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết TƯ 4 khóa XII.
- Tăng cường phối hợp giữa Đảng bộ với Ban Giám hiệu, tổ chức Công đoàn, Hội phụ huynh trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết TW khóa XII.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu đặt ra.
- Có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng đối với những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong học tập và thực hiện các nội dung của Nghi quyết TW 4 khóa XII.
II. Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Kế của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang, Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hương Điền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
1. Nội dung đăng ký rèn luyện, phấn đấu thực hiện
Về tư tưởng:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam; là sản phẩm của dân tộc và thời đại, trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta.
Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ trung thành với những nguyên lý phổ
biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng những nguyên lý đó vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ việc xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
Về đạo đức:
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc:
Một là, với đất nước, dân tộc phải "Trung với nước, hiếu với dân".
Hai là, với mọi người phải "Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình".
Ba là, với mình phải thực sự "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".
Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có "tinh thần quốc tế trong sáng".
Về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, thể hiện ở ba điểm sau:
Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
Hai là, xây đi đôi với chống.
Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Về phong cách: (Từ năm 2017 trở đi chi bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký đột phá về nội dung này để tạo sự chuyển biến)
Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.
Hai là, phong các tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn nguyên xi của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.
Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.
Bốn là, phong cách làm việc có kế hoạch, phong cách làm việc đúng giờ... phong cách đổi mới, sáng tạo, không cố chấp, bảo thủ, luôn đổi mới.
Năm là phong cách diễn đạt, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng
Sáu là phong cách ứng xử, sinh hoạt: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, chân tình, nồng hậu, tự nhiên; cách sống cần kiệm, liêm chính; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên…
2. Cam kết và giải pháp thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Tiếp tục phát huy cao độ vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả những hoạt động đó ở cơ quan, đơn vị mình.
Tổ chức đảng, trong đó hạt nhân là cấp ủy đảng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Lãnh đạo cần xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc quyền; nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, công đoàn, có vai trò quan trọng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra. Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo đơn vị, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.
Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức và cấp ủy, người lãnh đạo các tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Giải pháp này là cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.
Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; Tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời trong đơn vị.
Đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “thành tích”... Nếu kết hợp tốt, đồng bộ các hình thức, phương pháp trên thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ khả thi và có hiệu quả thiết thực.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đây là giải pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong quá trình gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xác định đúng “nút thắt”, giải phóng những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03 - CT/TW) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW.
Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh. Trong thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.
Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong thường vụ, cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới.
Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, cần thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho CBGV ở đơn vị.
Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này phải được tiến hành công khai, dân chủ; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu.
Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.
Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng
Đây là giải pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Nếu đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình được lên cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao.
Để phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng thì những chuyên đề giáo dục cần có sự đổi mới cả về hình thức và cách tiếp cận, phải đi vào thực chất, khắc phục bệnh hình thức, chung chung.
Trong phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, quần chúng cần hết sức coi trọng việc phát huy tính tự giác, tính tích cực đấu tranh với cái xấu. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn tự đấu tranh với chính mình để không bị ảnh hưởng của những mặt xấu tồn tại trong xã hội tác động.
Kết hợp chặt chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự tăng cường công tác quản lý, giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của lãnh đạo, tổ chức. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách phải được coi như một quá trình “luyện vàng”. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong giai đoạn hiện nay cần phải có sự nỗ lực cố gắng của cả hai phía: Cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng và sự quản lý, giáo dục của các cấp lãnh đạo, của tổ chức, chính quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở giai đoạn trước đã cho thấy: cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia giám sát các mặt hoạt động của cán bộ, đảng viên thì ở đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của quần chúng nhân dân được củng cố; uy tín của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Và ngược lại, ở cơ quan, đơn vị việc kiểm tra, giám sát làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, thì cơ quan, đơn vị đó tất yếu sẽ yếu kém. Kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc và nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác. Thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư chi ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương trong cơ quan, đơn vị.
III. Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
1. Những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại
1.1. Trong tư tưởng chính trị:
Việc học tập chính trị, lí luận chưa thường xuyên liên tục, việc bám nắm các Nghị quyết của Đảng chưa sâu sắc, nên còn hạn chế trong tư tưởng;
Do tính chất công việc nên gần gũi nhân dân để nắm bắt thông tin chưa nhiều;
Trong phê bình đôi lúc còn nể nang ngại va chạm.
1.2 .Trong đạo đức lối sống:
Trong điều hành chưa thật sự phát huy tối đa tính dân chủ, còn có lúc quyết đoán.
Chấp hành quy định chưa thật nghiêm túc còn Uống rươu buổi trưa.
1.3. Về “tự chuyển hóa”, “ Tự chuyển hóa’.
Trong tiếp cận thông tin đôi khi thiếu kịp thời dẫn đến công tác tuyên truyền, triển khai bị chậm so với kế hoạch, hiệu quả chưa cao.
2. Giải pháp khắc phục
1.1. Trong tư tưởng chính trị:
Tăng cường việc học tập chính trị, lí luận thường xuyên liên tục, việc bám nắm các Nghị quyết của Đảng sâu sắc, nâng cao nhận thức lí luận, tư tưởng.
Nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình. .Trong đạo đức lối sống:
Trong điều hành chỉ đạo cần phát huy tối đa tính dân chủ trong đơn vị.
Gần gũi với nhân dân và sâu sát với phụ huynh hơn nữa.
Chấp hành nghiêm túc các quy định một cách nghiêm túc .
1.3. Về “tự chuyển hóa”, “ Tự chuyển hóa’.
Tiếp cận thông kịp thời để công tác tuyên truyền kịp thời hiệu quả hơn

Tôi xin đăng ký thực hiện Kế hoạch hành động này trước Chi bộ trường Tiểu học.

IV. Nhận xét, đánh giá cuối năm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị
1. Cấp ủy chi bộ (đối với đảng viên)
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………….........................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thủ trưởng cơ quan đơn vị (đối với cán bộ)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Ban Thường vụ Đảng ủy
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

Hương Điền, ngày 10 tháng 3 năm 2017
Người đăng kýNguyễn Thị Xuân Song

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xuân Song

Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 18 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a